Tytuł: Stolyca
Rok produkcji: 2011 
Producent: Zespół Szkół Nr 108 w Warszawie
Autor: Mateusz Giżyński
 
Opis filmu: Na bazarze Olimpia... Jak zostać królem?
 
PFFM na Facebook