Organizacja tak dużego przedsięwzięcia jakim był VIII Praski Festiwal Filmów Młodzieżowych nie byłaby możliwa bez pomocy i życzliwości wielu osób.

Szczególne podziękowania pragniemy złożyć:

Fundacji Agatki Modrzejewskiej, Warszawskiej Szkole Reklamy, Zespołowi Ognisk Wychowawczych,  którzy uwierzyli w nasz pomysł i zostali współorganizatorami tego przedsięwzięcia, angażując się finansowo lub merytorycznie; 

Firmie E.Wedel  za przychylność, zaangażowanie, mnóstwo słodkości, oraz ufundowanie części nagród finansowych; 

Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej oraz Filmotece Szkolnej, które obdarzyli nas ogromnym zaufaniem i przyjęli patronat artystyczny nad VIII Praskim Festiwalem Filmów Młodzieżowych, a także ufundowali część nagród finansowych; 


Kinu Praha, które udostępniło nam salę i zapewniła odpowiednią oprawę dla konkursu; 

Czek.it za przygotowanie projektu graficznego plakatu; 

Drukarni Efekt, za wydruk festiwalowych plakatów; 

CommunicationArt., za przygotowanie pamiątkowych czeków dla laureatów, wydruk dyplomów i zaproszeń; 

TV Południe, za relację fotograficzną i filmową; 

Programowi 2 Telewizji Polskiej i Redakcji Magazynu Ekspres Reporterów, za objęcie patronatu medialnego nad konkursem, organizację warsztatów, nagrodę specjalną i ogromną życzliwość; 

Fundacji Legalna Kultura, za patronat medialny i nagrody dla uczestników; 

Panu Arturowi Waczko, za pracę w Jury konkursu oraz przyjęcie na siebie funkcji Przewodniczącego Jury, a także za profesjonalne poprowadzenie Warsztatów „Proces preprodukcji filmu reklamowego”; 

Pani Dorocie Roman, za pracę w Jury konkursu; 

Panu Piotrowi Szygalskiemu, za pracę w Jury konkursu; 

Panu Arturowi Cichmińskiemu, za pracę w Jury konkursu; 

Panu Wojciechowi Solarzowi, za pracę w Jury konkursu; 

Panu Alanowi Anderszowi, za pracę w Jury konkursu; 

Panu Rafałowi Zawierusze, za pracę w Jury konkursu; 

Panu Michałowi Swarlikowi, za poświęcenie prywatnego czasu, wcielenie się w rolę wolontariusza i profesjonalne poprowadzenie Warsztatów „Rola głosu w narracji filmowej- niezbędnik młodego adepta sztuki filmowej”; 

Panu Pawłowi Kurczowi, za poświęcenie prywatnego czasu, wcielenie się w rolę wolontariusza i profesjonalne poprowadzenie Warsztatów „Dubbing filmowy”; 

Szkole Wizażu I Charakteryzacji SWiCH, za przeprowadzenie warsztatów z charakteryzacji filmowej; 

Państwu Izie Foryś oraz  Jarosławowi Jastrzębskiemu, za poświęcenie prywatnego czasu, wcielenie się w rolę wolontariuszy i profesjonalne poprowadzenie Warsztatów na temat praw autorskich;  

Panu Filipowi Hillesland, za poświęcenie prywatnego czasu, wcielenie się w rolę wolontariusza i profesjonalne poprowadzenie Warsztatów „Ujęcie filmowe”; 

Panu Robertowi Stando, za poświęcenie prywatnego czasu, wcielenie się w rolę wolontariusza i przeprowadzenie cyklu prelekcji pt. „Dinozaur Polskiego Dokumentu”; 

Panom Marcinowi Duninowi I Patrykowi Maciągowi za niezwykle profesjonalną obsługę techniczną konkursu; 

Paniom Magdalenie Piątek I Anecie Sykulak za zaangażowanie i profesjonalne poprowadzenie Gali Finałowej.

Pani Sylwii Tybora za prowadzenie spraw organizacyjnych Festiwalu. 

Wszystkim wolontariuszkom i wolontariuszom, za zaangażowanie w organizację i pracę podczas festiwalu.

Dziękujemy! Dzięki Państwu młodzi ludzie rozwijają swoje pasje, kreatywność i wyobraźnię, zaczynają wierzyć w siebie i we własne możliwości.

Sponsorzy i Partnerzy

  • Sponsorzy
  • Sponsorzy
  • Sponsorzy
  • Sponsorzy
  • Sponsorzy
  • Sponsorzy
  • Sponsorzy

Kalendarium

 

Newsletter

Bądź na bieżąco! Zapraszamy do naszego Newslettera
PFFM na Facebook