Najprościej mówiąc zmiana regulaminu oznacza to, że formularze, które podpisują wasi rodzice nie będą musiały być wysyłane pocztą
Wystarczy nam przeskanowany dokument, który następnie wyślecie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kolejnym ważnym elementem jest to, że wyłączamy nasz serwer. Teraz przesyłanie plików zawierających produkcje konkursowe będzie odbywało się za pośrednictwem serwerów hostingowych typu wetransfer. 

Poniżej formalności....

§1 
W Regulaminie IX Praskiego Festiwalu Filmów Młodzieżowych 2016 Nowa Perspektywa wprowadza się następujące zmiany:
1) w §6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zgłoszenie filmu do IX PFFM następuje za pośrednictwem strony internetowej www.ffm.org.pl (zakładka: zgłoś film) na której należy: 
a. wypełnić formularz zgłoszeniowy (oddzielnie dla każdego filmu)
b. zatwierdzić go a wygenerowany plik w formacie .pdf wydrukować i podpisać samodzielnie (w przypadku osób niepełnoletnich - uzyskać także podpis prawnego opiekuna). 
c. załączyć plik z filmem i wgrać go na serwer hostingowy. 
d. podpisany formularz zgłoszeniowy wysłać na adres korespondencyjny Organizatora: ul. Jeżynowa 9a, 04-770 Warszawa, POLSKA, lub zeskanować i wysłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..”;
2) w §6 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Jeżeli filmu nie uda się wgrać na serwer Organizatora należy przesłać go na adres: ul. Jeżynowa 9a, 04-770 Warszawa, POLSKA wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym”;
3) w §6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Przekazanie Organizatorowi egzemplarza filmu lub jego wgranie na serwer Organizatora wraz z przesłaniem karty zgłoszeniowej jest równoznaczne ze zgłoszeniem filmu do Konkursu i akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.”;
4) w §6 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Jeden twórca może zgłosić dowolną ilość filmów do Konkursu, każdy musi jednak zostać zgłoszony oddzielnie i stanowić oddzielny plik.”. 

§2 
1. Uznaje się za skuteczne również zgłoszenia, w których przesłanie formularzy zgłoszeniowych nastąpiło w formie zeskanowanej przed wejściem w życie niniejszej zmiany Regulaminu. 
2. Niniejsza zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem jej opublikowania na stronie Festiwalu: www.ffm.org.pl.


Czekamy na kompletne zgłoszenia! 

Do zobaczenia 23 marca na Gali Finałowej!!!!
Załączniki Nowy Regulamin IX PFFM

Sponsorzy i Partnerzy

  • Sponsorzy
  • Sponsorzy
  • Sponsorzy
  • Sponsorzy
  • Sponsorzy
  • Sponsorzy
  • Sponsorzy

Kalendarium

 

Newsletter

Bądź na bieżąco! Zapraszamy do naszego Newslettera
PFFM na Facebook